BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI
 
 
BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI
A | A  

82-100 Nowy Dwór Gdański
ul. Sikorskiego 23
+48.552472649
biblioteka.ndg@bpndg.orgPONIEDZIAŁEK11°° - 18°°
WTOREK11°° - 18°°
ŚRODA11°° - 18°°
CZWARTEK11°° - 18°°
PIĄTEK11°° - 18°°
SOBOTA9°° - 15°°


Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Henzler
email: inspektor@cbi24.pl 
ZADANIA POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Załącznik do Nr 311/XXXVIII/2010
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 18 lutego 2010 r.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański pełni funkcję Biblioteki Powiatowej dla bibliotek publicznych Powiatu Nowodworskiego na podstawie:

                                                               § 1

Powiatowa Biblioteka publiczna realizuje zadania określone w art. 20 w ust. 1 w pkt. 1, 2, 4, 5
Ustawy o bibliotekach, służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury na ternie Powiatu Nowodworskiego .
Biblioteka Powiatowa współdziała z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Gdańsku.

                                                               § 2
 1. Biblioteka Powiatowa realizuje zadania wynikające z Porozumienia zawartego pomiędzy
  Zarządem Powiatu Nowodworskiego a Burmistrzem Nowego Dworu Gdańskiego:
  1. prowadzenie działalności instrukcyjnej na rzecz samorządowych bibliotek publicznych powiatu nowodworskiego,
  2. nadzór merytoryczny nad realizacją przez samorządowe biblioteki publiczne powiatu zadań przewidzianych w Ustawie o bibliotekach,
  3. dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników bibliotek publicznych oraz prowadzenie szkoleń i praktyk zawodowych,
  4. gromadzenie, opracowanie i udostępnianie mieszkańcom powiatu nowodworskiego materiałów bibliotecznych,
  5. prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
  6. gromadzenie i rejestracja bibliograficzna piśmiennictwa dotycząca Żuław i powiatu nowodworskiego, współpraca z bibliotekami w zakresie doskonalenia organizacyjnego i rozwijania działalności bibliotek.
                                                               § 3

Podstawą finansową realizacji zadań Biblioteki Powiatowej są środki określone w rocznych planach wydatków Powiatu Nowodworskiego.

                                                               § 4

Zakres zadań wykonywanych przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański jako Biblioteki Powiatowej, jest ściśle związany z wysokością środków finansowych otrzymanych na ten cel z budżetu Powiatu Nowodworskiego.
 
 
 
 
 
 
 
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Sikorskiego 23, biblioteka.ndg@bpndg.org © Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański odsłon:2546807