BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI
 
 
BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI
A | A  

82-100 Nowy Dwór Gdański
ul. Sikorskiego 23
+48.552472649
biblioteka.ndg@bpndg.orgPONIEDZIAŁEK11°° - 18°°
WTOREK11°° - 18°°
ŚRODA11°° - 18°°
CZWARTEK11°° - 18°°
PIĄTEK11°° - 18°°
SOBOTA9°° - 15°°


Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Henzler
email: inspektor@cbi24.pl 
REGULAMIN CZYTELNI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI

REGULAMIN CZYTELNI
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKIWARUNKI KORZYSTANIA

1. Prawo do korzystania ze zbiorów ma każdy zainteresowany, bez względu na to, czy jest stałym czytelnikiem, czy też chce korzystać z czytelni doraźnie.
2. Korzystający z czytelni zobowiązani są:
a) wierzchnie okrycie, teczki, siatki, parasole, plecaki itp. pozostawić w wyznaczonym miejscu,
b) wpisać się do zeszytu odwiedzin,
c) pozostawić bibliotekarzowi kartę biblioteczną,
d) zachowywać się tak, aby nie przeszkadzać pozostałym czytelnikom. W czytelni obowiązuje zakaz palenia, spożywania posiłków i picia napojów oraz zakaz używania telefonów komórkowych.

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

1. Z księgozbioru czytelni można korzystać za pośrednictwem bibliotekarza.
2. Z przyniesionych ze sobą książek można korzystać po zgłoszeniu ich bibliotekarzowi.
3. Z księgozbioru czytelni korzysta się tylko na miejscu.
4. W wyjątkowych przypadkach można dokonać wypożyczenia książek z czytelni do domu według zasad ustalonych przez bibliotekarza.
5. Czytelnik może zwracać się do dyżurnego bibliotekarza o informacje dotyczące książek, o pomoc w korzystaniu z katalogów.
6. Czytelnik odpowiada osobiście za wypożyczone książki i czasopisma. Spostrzeżone uszkodzenia powinien natychmiast zgłosić dyżurnemu bibliotekarzowi.
7. Korzystanie ze zbiorów specjalnych wymaga szczególnej uwagi, aby nie narazić ich na uszkodzenia.
8. Można zgłaszać również życzenia dotyczące dostarczania potrzebnych czytelnikowi książek, których Biblioteka nie posiada. W miarę możności Biblioteka może dostarczyć żądane książki w drodze wypożyczenia z innych Bibliotek. Materiały biblioteczne sprowadzone z innych bibliotek udostępniane są wyłącznie w czytelni.
9. Na życzenie czytelnika można wykonać odbitkę kserograficzną z fragmentów dzieł lub artykułów czasopism nie przekraczającą 15 stron druku. Koszt powielania dokumentów wtórnych ponosi czytelnik.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych Czytelnika jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Sikorskiego 23
  e-mail: biblioteka.nowydworgd@poczta.internetdsl.pl
  tel. 55 247 26 49
  reprezentowana przez Dyrektora.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z usług Biblioteki.
 3. W sprawach związanych ze swoimi danymi Czytelnik może się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.
 4. Dane Czytelników będą przetwarzane w celu:
  - ochrony zbiorów bibliotecznych na podstawie Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (art. 14 ust. 2 pkt. 5),
  - statystycznym wynikającym z obowiązku sprawozdawczego na rzecz statystyki publicznej (art. 30 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej).
 5. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia ostatniej aktywności Czytelnika.
 6. Czytelnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Czytelnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych (dotyczy np. nr telefonu, e-mail, wizerunku) do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 8. Czytelnik ma także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji).
 9. Czytelnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

UWAGI KOŃCOWE

1. Uwagi i życzenia można wpisywać do „Zeszytu Uwag”, który znajduje się w Czytelni
2. Korzystający z Czytelni zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nie stosujący się do przepisów Regulaminu może decyzją pracownika Czytelni utracić czasowo prawo do korzystania z Czytelni. Czytelnikowi przysługuje wtedy prawo odwołania się do dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański

Nowy Dwór Gdański 23.05.2018 r.
Zatwierdzam
Dyrektor BPMiG Nowy Dwór Gdański

 
 
 
 
 
 
 
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Sikorskiego 23, biblioteka.ndg@bpndg.org © Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański odsłon:2685846