BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI
 
 
BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI
A | A  

82-100 Nowy Dwór Gdański
ul. Sikorskiego 23
+48.552472649
biblioteka.ndg@bpndg.orgPONIEDZIAŁEK11°° - 18°°
WTOREK11°° - 18°°
ŚRODA11°° - 18°°
CZWARTEK11°° - 18°°
PIĄTEK11°° - 18°°
SOBOTA9°° - 15°°


Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Henzler
email: inspektor@cbi24.pl 
REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW

Regulamin korzystania z komputerów z dostępem do bezpłatnego Internetu w
Czytelniach Internetowych


1. Komputer przeznaczony jest dla zarejestrowanych użytkowników czytelni. Korzystanie z komputera jest możliwe po uprzednim zapisaniu się na listę w czytelni internetowej. Zapisy prowadzone są maksymalnie z tygodniowym wyprzedzeniem.
2. Stanowiska komputerowe mogą być użytkowane przez jedną osobę – godzinę dziennie. Po upływie tego czasu użytkownik jest zobowiązany ustąpić miejsca osobie oczekującej na dostęp do komputera. Stanowisko komputerowe opuszczone na dłużej niż 10 minut zostanie udostępnione innemu użytkownikowi.
3. Komputer służy do:
- pracy w Internecie w zakresie ustalonym przez Czytelnię Internetową (bibliotekę)
- pracy w programach pakietu MS Office (Word, Excel, Access, Power Point)
4. Zabrania się instalowania na komputerach oprogramowania przyniesionego z zewnątrz lub ściąganie przez Internet.
5. Zabrania się korzystania z własnych dyskietek, płyt CD.
6. Niedozwolone jest dokonywanie przez użytkowników jakichkolwiek napraw, przekonfigurowania sprzętu, przełączanie lub odłączania klawiatur, monitorów, myszek, rozkręcania jednostek centralnych.
7. Komputery w Czytelni nie mogą być wykorzystywane do:
- wyszukiwania informacji o treści obrażającej uczucia innych (np. pornografia),
- prowadzenia działalności komercyjnej,
8. Wszelkie zgłoszenia komputera o obecności wirusów prosimy przekazywać bibliotekarzom.
9. O wszystkich zauważonych uszkodzeniach sprzętu należy poinformować przed rozpoczęciem pracy.
10. Użytkownicy przyjmują do wiadomości i akceptują monitorowanie ich pracy w dowolnym czasie przez dyżurującego bibliotekarza. W przypadku nie przestrzegania w/w punktów regulaminu dyżurny bibliotekarz w Czytelni ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika oraz pozbawienia czytelnika prawa do korzystania z Internetu na terenie Czytelni.
11. W Czytelni zabrania się korzystania z telefonów komórkowych.
12. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży w kompetencji kierownika Czytelni.

Informacje o przetwarzaniu danych
 1. Administratorem danych osobowych Czytelnika jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim,ul. Sikorskiego 23e-mail: biblioteka.nowydworgd@poczta.internetdsl.pl
  tel. 55 247 26 49
  reprezentowana przez Dyrektora.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z usług Biblioteki.
 3. W sprawach związanych ze swoimi danymi Czytelnik może się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.
 4. Dane Czytelników będą przetwarzane w celu:
  - ochrony zbiorów bibliotecznych na podstawie Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (art. 14 ust. 2 pkt. 5),
  - statystycznym wynikającym z obowiązku sprawozdawczego na rzecz statystyki publicznej (art. 30 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej).
 5. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia ostatniej aktywności Czytelnika.
 6. Czytelnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Czytelnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych (dotyczy np. nr telefonu, email, wizerunku) do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 8. Czytelnik ma także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji).
 9. Czytelnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Regulamin zatwierdzono 28.10.2010 r.
Dyrektor BPMiG Nowy Dwór Gdański
 
 
 
 
 
 
 
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Sikorskiego 23, biblioteka.ndg@bpndg.org © Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański odsłon:2620736